Значення слова

Іменник
арифметика
лічба

Прикметник
арифметичний
числовий

Приклади вживання

arithmetic coding — арифметичне кодування
arithmetic logic unit — арифметико-логічний пристрій
arithmetic mean — середнє арифметичне
arithmetic operations — арифметичні дії
arithmetic progression — арифметична прогресія
modular arithmetic — модульна арифметика

Поділитись публікацією: