Значення слова

Іменник
рука
рукав ріки
влада
важіль
передня лапа
ручка
спиця
могутність

Дієслово
озброювати
озброюватися
заряджати

Множина

Іменник arm у множині: arms

Приклади вживання

arm in arm — рука об руку, рука в руку, у тісній співдружності
arm span — розмах рук
arm wrestling — армреслінг
muscular arm — мускулиста рука
the strong arm of the law — сильна рука закону
upper arm — плече
My arm hurts. — У мене болить рука.
Jack hurt his arm. — Джек пошкодив руку.
What is your arm length? — Яка у вас довжина руки?
They welcomed us with open arms. — Вони зустріли нас з розпростертими обіймами.
I only had a little bit of arm soreness. — У мене був лише невеликий біль у руці.
The main artery in the arm is the brachial artery. — Головною артерією руки є плечова артерія.
He was armed to the teeth. — Він був озброєний до зубів.
Have you ever purchased something that cost an arm and a leg, but it was worth it? — Ви коли-небудь купували щось таке, що коштувало дуже дорого, але воно було того варте?
The arm and hammer is a symbol consisting of a muscular arm holding a hammer. — Рука і молот — це символ, що складається з мускулистої руки, що тримає молоток.
An armband is a piece of material worn around the arm over the sleeve or other clothing if present. — Нарукавна пов’язка – це шматок матеріалу, який одягається на руку через рукав або інший одяг, якщо він є.
It’s a picture of a young man standing with his arms akimbo. — Це зображення юнака, який стоїть руки в боки.

Слово arm у статтях

Поділитись публікацією: