Значення слова

Іменник
збудження
пробудження

Приклади вживання

sexual arousal — статеве збудження
The law dictates that performance increases with physiological or mental arousal, but only up to a point. — Закон вказує, що ефективність праці зростає із фізіологічним або психічним збудженням, але лише до певного моменту.

Поділитись публікацією: