Значення слова

Іменник
підпал

Множина

Іменник arson у множині: arsons

Приклади вживання

He was sent to prison for murder and arson. — Його відправили до в’язниці за вбивство та підпал.
Arson is the act of deliberately setting fire to buildings, vehicles, or other property, with the intent to cause damage or injury. — Підпал – це навмисне підпалювання будівель, транспортних засобів чи іншого майна з метою заподіяння шкоди чи травми.
He confessed to a total of 11 acts of arson. — Загалом він зізнався у 11 підпалах.
Initial investigation determined the cause as arson, citing traces of gasoline detected in the remains of the building. — Попереднє розслідування встановило причину підпалу, посилаючись на сліди бензину, виявлені в залишках будівлі.
Rohan was arrested for the arson attack on 23 August 1969. — Рохан був заарештований за підпал 23 серпня 1969 року.
It is believed that this was some sort of failed arson attempt. — Вважається, що це була якась невдала спроба підпалу.

Поділитись публікацією: