Значення слова

Прислівник
косо
скоса
криво

Приклади вживання

Sometimes he looks askance at some of their activities. — Іноді він скоса дивиться на деяку їхню діяльність.
The wedding guests look askance at Ricki when she gets up to toast the bride and groom. — Гості на весіллі скоса дивляться на Рікі, коли вона встає, щоб проголосити тост за нареченого і наречену.
Initially, SpaceX’s competitors looked askance at the concept of vertically landing rockets. — Спочатку конкуренти SpaceX скоса дивилися на концепцію вертикальної посадки ракет.

Поділитись публікацією: