Значення слова

Іменник
аспект
вигляд
бік
точка зору
ракурс
погляд

Множина

Іменник aspect у множині: aspects

Приклади вживання

aspect ratio — співвідношення сторін
display aspect ratio — співвідношення сторін дисплея
In astrology, an aspect is an angle a planet makes to another planet or point of astrological interest. — В астрології аспект — це кут, який планета утворює до іншої планети або точки, що представляє астрологічний інтерес.
The company has a key influence on the economic and legal aspects of our operations. — Компанія має ключовий вплив на економічні та правові аспекти нашої діяльності.
The central theme of his article is the social aspects of the civil war. — Центральною темою його статті є соціальні аспекти громадянської війни.

Поділитись публікацією: