Значення слова

Дієслово
стверджувати
відстоювати
заявляти
захищати
пред’являти претензію
доводити

Приклади вживання

What can be asserted without evidence can also be dismissed without evidence. — Те, що можна стверджувати без доказів, також може бути відхилено без доказів.
A lot of studies assert that these changes are harmful. — Багато досліджень стверджують, що ці зміни шкідливі.
While some researchers assert that asexuality is a sexual orientation, other researchers disagree. — Хоча деякі дослідники стверджують, що асексуальність є сексуальною орієнтацією, інші дослідники не погоджуються.

Поділитись публікацією: