Значення слова

Дієслово
асимілювати
асимілюватися
уподібнювати
уподібнюватися
засвоювати
прирівнювати

Приклади вживання

They can’t assimilate. — Вони не можуть асимілюватися.
This group will completely assimilate into the dominant culture. — Ця група повністю асимілюється в домінуючу культуру.
It explores the life of a man named Henry Park who tries to assimilate into American society. — Він досліджує життя людини на ім’я Генрі Парк, яка намагається асимілюватись в американському суспільстві.
He doesn’t have the ability to assimilate lactose. — Він не має здатності засвоювати лактозу.

Поділитись публікацією: