Значення слова

Іменник
помічник
асистент
заступник судді

Прикметник
допомагаючий

Множина

Іменник assistant у множині: assistants

Приклади вживання

personal assistant — особистий помічник
virtual assistant — віртуальний помічник
She’s a shop assistant. — Вона продавець у магазині.
Is she your assistant? — Вона твоя помічниця?
He was promoted from bank teller to assistant branch manager. — Його підвищили від касира банку до помічника керівника відділення.
Many dentists work with one assistant. — Багато стоматологів працюють з одним помічником.
The president and his assistant are talking on the phone. — Президент і його помічник розмовляють по телефону.

Поділитись публікацією: