Значення слова

Прикметник
пов’язаний
зв’язаний
об’єднаний
асоційований

Приклади вживання

The purple color is most often associated with rarity, royalty, magic, mystery, and piety. — Фіолетовий колір найчастіше асоціюється з рідкістю, королівською владою, магією, таємницею та побожністю.
An associate may be a junior or senior attorney but normally does not hold an ownership interest in the firm even if associated with the firm for many years. — Партнер може бути молодшим або старшим адвокатом, але він зазвичай не володіє часткою власності у фірмі, навіть якщо пов’язаний з фірмою протягом багатьох років.
This is a list of people who were born in, lived in, or are closely associated with the city of Charlotte, North Carolina. — Це список людей, які народилися, проживали або тісно пов’язані з містом Шарлотта, Північна Кароліна.
The key is used to order the sequence, and the value is somehow associated with that key. — Ключ використовується для впорядкування послідовності, а значення якимось чином асоціюється з цим ключем.

Поділитись публікацією: