Значення слова

Дієслово
припускати
приймати
брати на себе
присвоювати
заволодіти
симулювати
удавати
узурпувати

Приклади вживання

Don’t assume what you don’t know. — Не припускайте того, чого не знаєте.
A pseudonym is a fictitious name that a person or group assumes for a particular purpose, which differs from their true name. — Псевдонім — це вигадане ім’я, яке особа чи група приймає з певною метою, яке відрізняється від їх справжнього імені.
The vice president sometimes assumes some of the ceremonial duties of the president. — Віце-президент іноді бере на себе деякі церемоніальні обов’язки президента.
In the event of incapacitation of the captain, the first officer will assume command of the aircraft. — У разі недієздатності капітана перший офіцер приймає командування літаком.
Don’t assume that the pronunciation is the same in English. — Не думайте, що вимова в англійській мові однакова.

Поділитись публікацією: