Значення слова

Дієслово
гарантувати
забезпечувати
завіряти
запевняти
переконувати
страхувати

Приклади вживання

I assure you! — Запевняю вас!
These are forms of encryption that simultaneously assure the confidentiality and authenticity of data. — Це форми шифрування, які одночасно забезпечують конфіденційність та достовірність даних.
All members are fitted with an explosive device in their neck to assure obedience. — Усі члени мають на шиї вибуховий пристрій, щоб забезпечити їхню слухняність.
This may seem extraordinary, but I assure you that it is not uncommon here. — Це може здатися надзвичайним, але запевняю вас, що тут це не рідкість.
Arnold solemnly assures George that he will deliver the eulogy at his funeral. — Арнольд урочисто запевняє Джорджа, що він виголосить панегірик на його похороні.

Поділитись публікацією: