Значення слова

Іменник
тітка
тьотя

Приклади вживання

This is my aunt. — Це моя тітка.
My aunt! — От тобі й на! От так так!
An aunt had sent me a cheque. — Тітка надіслала мені чек.
If your mother has a sister she is your aunt. — Якщо в твоєї матері є сестра, вона твоя тітка.
If your aunt is married to a man he is your uncle. — Якщо твоя тітка одружена з чоловіком, він твій дядько.

Поділитись публікацією: