Значення слова

Іменник
влада
авторитет
вплив
авторитетність
авторитетне джерело
начальство

Множина

Іменник authority у множині: authorities

Приклади вживання

certification authority — центр сертифікації
moral authority — моральний авторитет
The health authorities took various measures. — Органи охорони здоров’я вживали різноманітні заходи.
In some organizations, the president has the authority to hire staff and make financial decisions. — У деяких організаціях президент має повноваження наймати персонал і приймати фінансові рішення.
If he exceeds the given authority or fails to perform the duties, he may face disciplinary procedures. — У разі перевищення наданих повноважень або невиконання обов’язків він може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.
The London boroughs are the 32 local authority districts that make up the ceremonial county of Greater London. — Райони Лондона — це 32 райони місцевої влади, які складають церемоніальне графство Великого Лондона.
Territorial authorities are the second tier of local government in New Zealand, below regional councils. — Територіальні управління є другим рівнем місцевого самоврядування в Новій Зеландії, нижче регіональних рад.

Поділитись публікацією: