Значення слова

Іменник
зазор
люфт
негативна реакція
ковзання
удар у відповідь
мертвий хід

Множина

Іменник backlash у множині: backlashes

Приклади вживання

What causes this backlash? — Що викликає цю негативну реакцію?
Standard practice is to make allowance for half the backlash in the tooth thickness of each gear. — Стандартна практика полягає в тому, щоб враховувати половину люфту в товщині зуба кожної шестірні.
Some motion controllers include backlash compensation. — Деякі регулятори руху включають компенсацію люфту.
In July 2021, Kirk faced backlash for homophobic remarks. — У липні 2021 року Кірк зіткнувся з негативними реакціями за гомофобні висловлювання.
We faced criticism and backlash. — Ми зіткнулися з критикою та негативними реакціями.

Поділитись публікацією: