Значення слова

Іменник
пекар

Множина

Іменник baker у множині: bakers

Приклади вживання

He is a baker. — Він пекар.
Do you work as a baker? — Ви працюєте пекарем?
The place where a baker works is called a bakery. — Місце, де працює пекар, називається пекарнею.
Some bakers create new recipes. — Деякі пекарі створюють нові рецепти.

Див. також: Назви професій англійською мовою.

Поділитись публікацією: