Значення слова

Іменник
стяг
прапор
банер
знамено

Прикметник
найкращий
зразковий
найліпший

Дієслово
прикрашати прапорами

Множина

Іменник banner у множині: banners

Приклади вживання

banner ads — банерна реклама
the raven banner — Стяг Крука
the Royal Banner of Scotland — Королівський прапор Шотландії
web banner — веб-банер
Standard banner ad sizes are constantly evolving due to consumer creative fatigue and banner blindness. — Стандартні розміри банерної реклами постійно розвиваються через креативну втому споживачів і банерну сліпоту.
Banner blindness is a phenomenon in web usability where visitors to a website consciously or unconsciously ignore banner-like information. — Банерна сліпота – це явище у веб-юзабіліті, коли відвідувачі веб-сайту свідомо чи несвідомо ігнорують інформацію, схожу на банер.
Most banners are now digitally printed on large format inkjet printers which are capable of printing a full color outdoor billboard on a single piece of material. — Більшість банерів зараз друкуються в цифровому вигляді на широкоформатних струменевих принтерах, які здатні надрукувати повнокольоровий рекламний щит для наружного використання на одному шматку матеріалу.

Поділитись публікацією: