Значення слова

Іменник
перукар

Множина

Іменник barber у множині: barbers

Приклади вживання

barber chair — перукарське крісло
barber shop — перукарня
Robert is a famous barber. — Роберт — відомий перукар.
He wasn’t a real barber. — Він не був справжнім перукарем.
Is he a professional barber? — Він професійний перукар?
Do you know this barber? — Ви знаєте цього перукаря?
The barber untied his apron and threw it away. — Перукар розв’язав фартух і відкинув його.
You won’t marry him! He is merely a barber! — Ти не вийдеш за нього заміж! Він усього лише перукар!
A barber from Fleet Street, Todd murders his customers with a straight razor and gives their corpses to Mrs. Lovett, his partner in crime. — Тодд, перукар з Фліт-стріт, вбиває своїх клієнтів бритвою і віддає їхні трупи місіс Ловетт, своїй співучасниці.

Див. також: Назви професій англійською мовою.

Поділитись публікацією: