Значення слова

Іменник
битва
боротьба
поєдинок
баталія
двобій

Дієслово
боротися
битися

Прикметник
бойовий

Приклади вживання

battle cry — бойовий клич, лозунг
uphill battle — скрутна ситуація, важка боротьба
Alita: Battle Angel — «Аліта: Бойовий ангел» (назва худ. фільму)
the Battle of Plassey — Битва під Плессі
the Battle of the Somme — Битва на Соммі
the Battle of Waterloo — Битва під Ватерлоо
the Battle Hymn of the Republic — «Бойовий гімн Республіки» (американська патріотична пісня)
A war usually consists of multiple battles. — Війна зазвичай складається з декількох битв.
There were seven large naval battles. — Було сім великих морських битв.
It was a major battle of the American Civil War. — Це була велика битва під час громадянської війни в Америці.

Поділитись публікацією: