Значення слова

Прикметник
красивий
чудовий
прекрасний
вродливий
приємний

Іменник
красуня
вродливі люди

Приклади вживання

A Beautiful Day in the Neighborhood — «Чудовий день у нашому районі» (назва худ. фільму)
Beautiful Girls — «Красиві дівчата» (назва худ. фільму)
How beautiful she is! — Яка вона гарна!
What a beautiful night! — Яка гарна ніч!
I want to buy this beautiful dress. — Я хочу придбати цю гарну сукню.

Ступені порівняння до слова beautiful

  • less beautiful — менш красивий
  • the least beautiful — найменш красивий
  • more beautiful — більш красивий
  • the most beautiful — найкрасивіший

Приклади речень:

Unexpectedly he married her less beautiful sister. — Несподівано він одружився на її менш красивій сестрі.
She was considered the least beautiful of the sisters. — Її вважали найменш красивою з сестер.
My dress is more beautiful than yours. — Моя сукня красивіша за твою.
She is the most beautiful girl in our school. — Вона найкрасивіша дівчина в нашій школі.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: