Значення слова

Іменник
бобер
боброве хутро

Прикметник
бобровий

Дієслово
важко працювати

Приклади вживання

beaver dam — боброва дамба
Canadian beaver — бобер канадський
European beaver — бобер європейський
Beavers live in freshwater ecosystems like rivers, streams, lakes and ponds. — Бобри живуть у прісноводних екосистемах, таких як річки, струмки, озера та ставки.

Поділитись публікацією: