Значення слова

Прислівник
заздалегідь
наперед
завчасно

Прикметник
завчасний

Приклади вживання

Usually, we buy tickets beforehand. — Зазвичай ми купуємо квитки заздалегідь.
It should have been done beforehand. — Це треба було зробити заздалегідь.
Martin ought to have been notified beforehand. — Мартіна слід було попередити заздалегідь.
Patients are generally anesthetized beforehand. — Пацієнтам зазвичай попередньо роблять наркоз.
A coup is usually made by a small group and planned beforehand. — Переворот зазвичай здійснюється невеликою групою і планується заздалегідь.
You should notify them beforehand. — Ви повинні повідомити їх заздалегідь.
The contest is held in an American city, chosen three to four years beforehand, usually at warm-weather sites or domed stadiums. — Змагання проводяться в американському місті, обраному за три-чотири роки до цього, як правило, у теплих місцях або на куполоподібних стадіонах.
Maria says she likes to know all the details of her role beforehand. — Марія каже, що любить знати всі подробиці своєї ролі заздалегідь.
The outcome of most votes is largely known beforehand, since political parties normally instruct members on how to vote. — Результати більшості голосувань здебільшого відомі заздалегідь, оскільки політичні партії зазвичай інструктують своїх членів, як голосувати.

Поділитись публікацією: