Значення

Іменник
жебрак
бідняк
злидар

Дієслово
доводити до злиднів
розоряти

Множина

Іменник beggar у множині: beggars

Приклади вживання

Wilson is a beggar. — Вілсон — жебрак.
We are beggars. — Ми жебраки.
I saw a beggar in the street. — Я побачив жебрака на вулиці.
There was a blind beggar in the room. — У кімнаті був сліпий жебрак.
The beggar woman seems to recognize the room. — Жінка-жебрачка ніби впізнає кімнату.
Set a beggar on horseback, and he’ll ride to hell. — Посади жебрака на коня, і він поїде в пекло.
The painting portrays the story of Saint Martin sharing his cloak with a beggar. — Картина зображує історію святого Мартина, який ділиться своїм плащем з жебраком.
One day, a beggar comes to their house and asks for some water. — Одного разу до них додому приходить жебрак і просить води.
Martin says that he doesn’t want to play a beggar in a film. — Мартін каже, що не хоче грати жебрака у фільмі.

Поділитись публікацією: