Значення слова

Іменник
новачок
початківець

Множина

Іменник beginner у множині: beginners

Приклади вживання

It’s not for beginners! — Це не для новачків!
Are you an absolute beginner? — Ви абсолютний новачок?
She’s on the Beginner level. — Вона на початковому рівні.
This chess opening is very popular with beginners. — Цей шаховий дебют дуже популярний серед новачків.
Beginners and children can take lessons from ski instructors at the beginner’s slopes. — Початківці та діти можуть брати уроки у лижних інструкторів на схилах для початківців.
Modern social networking websites allow fine-grained control of the privacy settings for each posting, but these can be complex and not easy to find or use, especially for beginners. — Сучасні веб-сайти соціальних мереж дозволяють детально керувати налаштуваннями конфіденційності для кожної публікації, але вони можуть бути складними і нелегкими для пошуку або використання, особливо для новачків.

Поділитись публікацією: