Значення слова

Іменник
початок
джерело
першопричина
виникнення
відправна точка
початкова стадія

Прикметник
недосвідчений

Приклади вживання

at the beginning of the book — на початку книги
at the beginning of the month — на початку місяця
from the beginning to the end — від початку до кінця
the beginning of the meteorological autumn — початок метеорологічної осені
It’s a new beginning. — Це новий початок.
Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. — Луї, я думаю, це початок прекрасної дружби.
It was the beginning of a new life for me. — Це був початок нового життя для мене.

Слово beginning у статтях

Поділитись публікацією: