Значення слова

Дієслово
поводитися
поводити
чинити

Приклади вживання

Behave yourself! — Поводьтеся пристойно!
He behaves like a child. — Він поводиться як дитина.
How did he behave? — Як він поводився?
Why do they behave like that? — Чому вони так поводяться?
They behave totally irresponsibly. — Вони поводяться абсолютно безвідповідально.
Usually, she behaves well. — Зазвичай вона поводиться добре.
How should we behave? — Як нам слід поводитися?
This enables the child to behave more freely. — Це дозволяє дитині поводитися більш вільно.
Your daughter behaves like a boy. — Ваша дочка поводиться як хлопчик.
These people behave irrationally. — Ці люди поводяться нераціонально.
In other words, a real storm may not behave in this same fashion. — Іншими словами, справжній шторм може не поводитися так само.

Поділитись публікацією: