Значення слова

Прислівник
ззаду
позаду
за

Прийменник
за
ззаду
після

Іменник
зад

Приклади вживання

from behind — з-за, із-за
lag behind — відставати
to come up from behind — підійти ззаду
Behind the Candelabra — «За канделябрами» (назва худ. фільму)
She sat behind me. — Вона сіла позаду мене.
The parking lot is behind the movie theater. — Стоянка за кінотеатром.
The garage was behind the house. — Гараж був за будинком.
The sun disappeared behind the gray clouds. — Сонце сховалося за сірими хмарами.
Jack is sitting behind you. — Джек сидить позаду тебе.

Слово behind у статтях

Поділитись публікацією: