Значення слова

Дієслово
вірити
повірити
вірувати
довіряти
покладати надії
вважати

Приклади вживання

believe me — повір мені
believe it or not — хочеш — вір, хочеш — ні
nobody believes him — йому ніхто не вірить
hard to believe — важко повірити
to believe in god — вірити в бога
I still believe — я все ще вірю
I believe so — я так думаю
I don’t believe you. — Я тобі не вірю.
I don’t believe a word you say. — Я не вірю жодному твоєму слову.
I don’t know whom to believe. — Я не знаю, кому вірити.
I can’t believe my ears! — Я не можу повірити своїм вухам!
I believe in luck. — Я вірю в удачу.
You must believe me. — Ви повинні мені вірити.
She didn’t believe it. — Вона не повірила в це.
He doesn’t believe in himself. — Він не вірить у себе.
She always believes him. — Вона завжди вірить йому.
He needs to see it to believe it. — Йому потрібно це побачити, щоб повірити.
I still can’t believe they gave me that job. — Я досі не можу повірити, що вони дали мені цю роботу.
No one believes him, including me. — Ніхто йому не вірить, в тому числі і я.
It’s believed that it can change your life. — Вважається, що це може змінити ваше життя.
It might be an unpopular opinion, but i strongly believe… — Це може бути непопулярною думкою, але я насправді вірю…

Поділитись публікацією: