Значення слова

Прислівник
нижче
внизу
далі

Прийменник
нижче
під

Приклади вживання

below the average — нижче середнього
below zero — нижче нуля
This is a list of places below mean sea level that are on land. — Це список місць нижче середнього рівня моря, які знаходяться на суші.
We decided to add a vertical line below it. — Ми вирішили додати вертикальну лінію під ним.
India has more than 50% of its population below the age of 25 and more than 65% below the age of 35. — В Індії більше 50% населення молодше 25 років і більше 65% молодше 35 років.

Слово below у статтях

Поділитись публікацією: