Значення слова

Іменник
лава
лавка
верстат
верстак
суд
місце суддів
стелаж

Дієслово
демонструвати на виставці

Множина

Іменник bench у множині: benches

Приклади вживання

bench press — жим лежачи
memorial bench — меморіальна лавка
Where is the bench? — Де лавка?
Robert was sitting on a bench in the park. — Роберт сидів на лавці в парку.
It’s an area in a courtroom near the judge’s bench. — Це зона в залі суду біля лави судді.
There was a small bench near the window. — Біля вікна стояла невеличка лавка.
How many benches are there in the room? — Скільки лавок у кімнаті?
He is performing the bench press. — Він виконує жим лежачи.

Поділитись публікацією: