Значення слова

Прийменник
між
поміж
серед

Прислівник
між

Приклади вживання

length between perpendiculars — відстань між перпендикулярами
There is a table between the two windows. — Між двома вікнами стоїть стіл.
The store is between the coffee shop and the pet store. — Магазин розташований між кав’ярнею і зоомагазином.
What’s the difference between a crocodile and an alligator? — Яка різниця між крокодилом і алігатором?
We pay a lot of attention to the relationship between goals and actual results. — Ми приділяємо велику увагу взаємозв’язку між цілями та реальними результатами.
The distance between two parallel lines in the plane is the minimum distance between any two points. — Відстань між двома паралельними прямими на площині — це найменша відстань між будь-якими двома точками.

Слово between у статтях

Поділитись публікацією: