Значення слова

Прикметник
великий
грубий
широкий
високий
дорослий
значний
важливий
повний
гучний
благородний
вагітна

Приклади вживання

big data — великі дані
the Big Bang theory — теорія Великого вибуху
the Big Apple — Велике яблуко (прізвисько Нью-Йорка)
The Big Lebowski — «Великий Лебовські» (назва худ. фільму)
I’ve got a big apple. — У мене є велике яблуко.
He is my big brother. — Він мій старший брат.
This jacket is too big for me. — Ця куртка занадто велика для мене.

Ступені порівняння до слова big

  • bigger — більший
  • the biggest — найбільший

Приклади речень:

This house is much bigger than that one. — Цей будинок набагато більший за той.
It’s the biggest ball in this box. — Це найбільший м’яч у цій коробці.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: