Значення слова

Дієслово
в’язати
перев’язувати
прив’язувати
пов’язувати
зобов’язувати
переплітати
скріплювати
затискувати

Приклади вживання

double bind — подвійний зв’язок (психологічна концепція)
It’s one of many ways to bind pages together into a book. — Це один із багатьох способів переплітання сторінок у книгу.
An enzyme inhibitor is a molecule that binds to an enzyme and decreases its activity. — Інгібітор ферменту — це молекула, яка зв’язується з ферментом і зменшує його активність.
An agonist is a chemical that binds to a receptor and activates the receptor to produce a biological response. — Агоніст — це хімічна речовина, яка зв’язується з рецептором і активує його, виробляючи біологічну відповідь.

Поділитись публікацією: