Значення слова

Іменник
помилка
груба помилка
промах

Дієслово
промахнутися
зазнати невдачі
зіпсувати
ляпнути
наплутати
спотикатися
рухатися навпомацки

Множина

Іменник blunder у множині: blunders

Приклади вживання

blunder of the century — промах століття
Although blunders are more common in amateur games, all players make them, even at the world championship level. — Хоча грубі помилки частіше зустрічаються в аматорських іграх, їх роблять усі гравці, навіть на рівні чемпіонату світу.
I always try to avoid blunders. — Я завжди намагаюся уникати грубих помилок.
Einstein referred to the cosmological constant in later years as his “biggest blunder”. — Ейнштейн називав космологічну константу в наступні роки своєю «найбільшою помилкою».

Поділитись публікацією: