Значення слова

Займенник
обидва
і той і інший

Прислівник
теж
також

Прикметник
обидва

Приклади вживання

They are both leaving. — Вони обидва їдуть.
Both fled after the incident. — Обидва втекли після інциденту.
I like them both. — Вони обидва мені подобаються.
I can’t afford both. — Я не можу собі дозволити обидва.
Both of my brothers are gangsters. — Обидва мої брати — гангстери.
We were both wrong. — Ми обидва помилились.

Поділитись публікацією: