Значення слова

Іменник
стрибок
відскок
раптовий удар
пружність
звільнення
хвастощі

Дієслово
стрибати
підстрибувати
підстрибувати під час посадки
хвалитися

Множина

Іменник bounce у множині: bounces

Приклади вживання

to bounce off — розповідати про щось
bounce rate — показник відмов (термін у вебаналітиці)
The Big Bounce — Великий відскок (космологічна гіпотеза формування Всесвіту)
My recent payment bounced! — Мій нещодавній платіж було відхилено!
The ball bounced from the rim. — М’яч відскочив від кільця.
Can I bounce some ideas off of you? — Чи можу я поділитися з вами деякими ідеями? / Чи можу я обговорити з вами деякі ідеї?
People bounce on trampolines for recreational and competitive purposes. — Люди стрибають на батутах для відпочинку та з метою змагань.
The 1920s were a rocky time as the club bounced between the Second Division and the Southern Section of the Third Division. — 1920-ті роки були важким часом, коли клуб стрибав між Другим дивізіоном і південною частиною Третього дивізіону.
The main characteristics of this surface are a slower pace and higher bounce. — Основними характеристиками цієї поверхні є повільніший темп і більший відскок.

Поділитись публікацією: