Значення слова

Іменник
мозковий штурм
душевне потрясіння
блискуча ідея

Приклади вживання

Adrien brainstorms some ideas in writing a love letter to Maria. — Адріен обмірковує деякі ідеї, написавши любовний лист до Марії.
They then act as dreamers to brainstorm ideal solutions. — Потім вони діють як мрійники, щоби знайти ідеальні рішення.
It is mainly used by fashion designers to brainstorm their ideas on paper or digitally. — Він в основному використовується модельєрами для мозкового штурму своїх ідей на папері або в цифровій формі.

Поділитись публікацією: