Значення слова

Іменник
годувальник

Множина

Іменник breadwinner у множині: breadwinners

Приклади вживання

breadwinner model — модель годувальника (парадигма сім’ї, орієнтована на годувальника)
Patrick is the primary breadwinner in the family. — Патрік — головний годувальник в сім’ї.
Who is the main breadwinner in your family? — Хто є головним годувальником у вашій родині?
When their mother died, Martin became the breadwinner of the family. — Коли їхня матір померла, Мартін став годувальником родини.
He is an unreliable employee and a poor breadwinner. — Він ненадійний працівник і поганий годувальник.
It’s hard when the woman is the breadwinner. — Важко, коли жінка годувальник.
Peter was not very successful as a writer, and I soon became the main breadwinner. — Пітер не був дуже успішним як письменник, і я незабаром стала головним годувальником.

Поділитись публікацією: