Значення слова

Дієслово
дихати
вдихати
видихати
перевести подих
існувати
зітхати

Приклади вживання

Breathe in! — Вдихніть!
Don’t breathe. — Не дихайте.
I breathe in, I breathe out. — Я вдихаю, я видихаю.
The doctor asked me to breathe in. — Лікар попросив мене вдихнути.
I can’t breathe. — Я не можу дихати.
He can’t breathe in! — Він не може вдихнути!
It’s hard for her to breathe. — Їй важко дихати.
It’s the air that I breathe. — Це повітря, яким я дихаю.
I breathe again. — Я знову дихаю.
It was the creature into which he breathed life. — Це була істота, в яку він вдихнув життя.
Fish gills are organs that allow fish to breathe underwater. — Риб’ячі зябра — це органи, що дозволяють рибам дихати під водою.
He was able to breathe only with the use of a mechanical ventilator. — Він міг дихати лише за допомогою механічного вентилятора.

Поділитись публікацією: