Bring about: значення та приклади вживання

Bring about: значення та приклади вживання

Bring about — фразове дієслово.

Значення:

  • призводити,
  • спричинювати.

Приклади вживання

It’ll bring about very serious changes. — Це призведе до дуже серйозних змін.
It brought about numerous changes. — Це спричинило численні зміни.
It brought about a rivalry between these two gangs. — Це призвело до суперництва між цими двома бандами.
It may bring about a state of increased anxiety which can cause exhaustion. — Це може спричинити стан підвищеної тривожності, що може призвести до виснаження.
These intensive exercises will bring about weight loss. — Ці інтенсивні вправи призведуть до втрати ваги.
European Economic Community was a regional organization that aimed to bring about economic integration among its member states. — Європейське економічне співтовариство було регіональною організацією, яка мала на меті забезпечити економічну інтеграцію між своїми державами-членами.
The change can be caused by light, or by a chemical reaction brought about by cosmetics, dust or the acidity of the skin. — Зміна може бути спричинена світлом або хімічною реакцією, спричиненою косметикою, пилом або кислотністю шкіри.
Structural unemployment is often brought about by technological changes that make the job skills of many workers obsolete. — Структурне безробіття часто спричинене технологічними змінами, які роблять навички багатьох робітників застарілими.

Поділитись публікацією: