Значення слова

Іменник
бізнес
справа
торгівля
діло
комерційна діяльність
обов’язок
відносини
зайнятість
професія

Прикметник
діловий
практичний

Множина

Іменник business у множині: businesses

Приклади вживання

business day — робочий день
business management (business administration) — бізнес-адміністрування
business model — бізнесова модель
business plan — бізнес-план
business trip — відрядження
It’s not your business. — Це не твоя справа.
Do you want to have your own business? — Ви хочете мати власний бізнес?
I run my own business. — Я веду власний бізнес.
I own this business. — Я володію цим бізнесом.
He started a business. — Він започаткував бізнес.
He doesn’t have his own business. — У нього немає власного бізнесу.
He went to France on a business trip. — Він поїхав до Франції у відрядження.
They’ve already sold their business. — Вони вже продали свій бізнес.
They are business partners. — Вони є діловими партнерами.
It was widely used by professional writers, in offices, and for business correspondence in private homes. — Вона широко використовувалася професійними письменниками, в офісах та для ділового листування в приватних будинках.
Small businesses often face a variety of problems, some of which are related to their size. — Малі підприємства часто стикаються з різними проблемами, деякі з яких пов’язані з їх розміром.

Поділитись публікацією: