Значення слова

Прикметник
зайнятий
діяльний
жвавий
діловитий
надокучливий

Дієслово
займатися
займати роботою

Приклади вживання

We were busy. — Ми були зайняті.
They weren’t busy. — Вони не були зайняті.
I am busy on Wednesday. — Я зайнятий у середу.
When will you be busy? — Коли ти будеш зайнятий?
Actually, I’m a little busy. — Власне, я трохи зайнятий.
He will be too busy until August fifth. — Він буде занадто зайнятий до п’ятого серпня.
I’ll be very busy from 2 till 4. — Я буду дуже зайнятий з 2 до 4.
What has he been busy with lately? — Чим він був зайнятий останнім часом?
What were you busy with? — Чим ти був зайнятий?
It’s a special code that allows callers to automatically redial a busy telephone number until a connection is made. — Це спеціальний код, який дозволяє абонентам автоматично перенабирати зайнятий номер телефону, поки не буде встановлено з’єднання.

Ступені порівняння до слова busy

  • busier — більш зайнятий
  • the busiest — найбільш зайнятий

Приклади речень:

Today she is much busier than yesterday. — Сьогодні вона набагато більш зайнята, ніж учора.
It’s one of the busiest airports in the United States. — Це один за найбільш завантажених аеропортів у Сполучених Штатах.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: