Значення слова

Сполучник
але
однак
якби не
проте
та

Прислівник
ледве
тільки
зовні

Прийменник
за винятком
крім

Іменник
заперечення

Приклади вживання

nobody but me — ніхто, крім мене
sad but true — сумно, але правда
Sorry to interrupt, but… — Вибачте, що перебиваю, але…
I understand your point of view, but… — Я розумію вашу точку зору, але…
I see what you mean, but… — Я розумію, що ви маєте на увазі, але…
I’m retired, but I used to be a teacher. — Я на пенсії, але раніше я працював вчителем.
I bought this book, but I didn’t read it. — Я купив цю книгу, але я не прочитав її.
It’s a nice house, but it hasn’t got a garden. — Це гарний будинок, але він не має саду.
I always enjoy visiting Kyiv, but I wouldn’t like to live there because it’s too big. — Мені завжди подобається відвідувати Київ, але я не хотів би жити там, бо він надто великий.
It’s but a small mistake. Don’t worry! — Це лише маленька помилка. Не хвилюйтесь!

Поділитись публікацією: