Значення слова

Іменник
календар
літочислення
альманах
перелік
індекс
періодичний покажчик
порядок денний
довідник

Дієслово
реєструвати
інвентаризувати
складати індекс
складати порядок денний

Прикметник
календарний

Приклади вживання

lunisolar calendar — Місячно-сонячний календар
lunar calendar — Місячний календар
Hebrew calendar — Єврейський календар
Chinese calendar — Китайський календар
Islamic calendar — Мусульманський (ісламський) календар
calendar year — календарний рік
The Gregorian calendar has twelve months. — Григоріанський календар має дванадцять місяців.
I marked our anniversary on the calendar. — Я позначив нашу річницю у календарі.
The need for farmers to predict seasonal events led to the development of calendars. — Потреба фермерів передбачати сезонні події призвела до розвитку календарів.

Поділитись публікацією: