Значення слова

Іменник
кандидат

Множина

Іменник candidate у множині: candidates

Приклади вживання

candidate key — потенційний ключ
Candidate of Sciences — кандидат наук
dummy candidate — технічний кандидат
independent candidate — незалежний кандидат
The Manchurian Candidate — «Маньчжурський кандидат» (назва худ. фільму)
He was a candidate in the 2004 U.S. Senate race in Illinois. — Він був кандидатом у виборчих перегонах до Сенату США в штаті Іллінойс у 2004 році.
There are five recognized candidates for membership in the European Union. — Є п’ять визнаних кандидатів на членство в Європейському Союзі.
They want to choose a candidate from their own state. — Вони хочуть обрати кандидата з власного штату.
He is the candidate who receives an absolute majority of electoral votes. — Він є кандидатом, який отримує абсолютну більшість виборчих голосів.

Поділитись посиланням: