Значення слова

Іменник
каньйон
ущелина
глибока ущелина

Множина

Іменник canyon у множині: canyons

Приклади вживання

submarine canyon — підводний каньйон
the Grand Canyon — Великий каньйон
Canyons often form in areas of limestone rock. — Каньйони часто утворюються на ділянках вапнякових скель.
Many canyons have been found at depths greater than 2 km below sea level. — Багато каньйонів було знайдено на глибині понад 2 км нижче рівня моря.
What is the deepest canyon in the world? — Який каньйон є найглибшим у світі?
The canyon is the result of erosion which exposes one of the most complete geologic columns on the planet. — Каньйон є результатом ерозії, яка оголює одну з найповніших геологічних колон на планеті.
Antelope Canyon was formed by the erosion of Navajo Sandstone due to flash flooding and other processes. — Каньйон Антилопи утворився в результаті ерозії піщанику Навахо через раптові повені та інші процеси.

Поділитись публікацією: