Значення слова

Іменник
перекидання

Дієслово
перекидатися

Приклади вживання

The yacht can capsize. — Яхта може перекинутися.
Then the vessel capsized. — Потім судно перекинулося.
A ship that sustains a hole or crack may capsize. — Корабель, який має діру або тріщину, може перекинутися.
It can cause a watercraft to become unstable and capsize. — Це може призвести до нестабільності та перекидання плавзасобу.
Sometimes large ships such as cargo ships and tankers capsize. — Іноді великі судна, такі як вантажні судна та танкери, перевертаються.
The liner capsized and sank in the Saint Lawrence River. — Лайнер перекинувся і затонув у річці Святого Лаврентія.
The National Transportation Safety Board agreed to assist in investigating the capsize. — Національна рада з безпеки на транспорті погодилася надати допомогу в розслідуванні перекидання.

Поділитись публікацією: