Значення слова

Іменник
вуглець
карбонат
графіт
вугілля
аркуш копіювального паперу
вугільний електрод

Множина

Іменник carbon у множині: carbons

Приклади вживання

activated carbon — активоване вугілля
carbon dioxide — діоксид вуглецю
carbon footprint — вуглецевий слід
carbon monoxide — монооксид вуглецю
carbon steel — вуглецева сталь
Carbon makes up only about 0.025 percent of Earth’s crust. — Вуглець становить лише приблизно 0,025 відсотка земної кори.
Carbon monoxide consists of one carbon atom and one oxygen atom. — Монооксид вуглецю складається з одного атома вуглецю та одного атома кисню.
Do you know the physical properties of carbon? — Чи знаєте ви фізичні властивості вуглецю?
Carbon-carbon bonds are strong and stable. — Вуглець-вуглецеві зв’язки міцні та стабільні.

Поділитись публікацією: