Значення слова

Дієслово
турбуватися
піклуватися
доглядати
дбати
цікавитися
непокоїтися

Іменник
піклування
турбота
догляд
увага
хвилювання
уважність
обережність

Приклади вживання

health care – охорона здоров’я
intensive care unit – відділення інтенсивної терапії
take care – піклуватися, дбати
skin care – догляд за шкірою
Handle with care! – Поводьтеся обережно!
I don’t care! – Мені байдуже!
He doesn’t care about it! – Йому це байдуже!
They don’t care about us. – Вони не піклуються про нас.
You should take care of him. – Ви повинні подбати про нього.
I admire people who care about animals. – Я захоплююся людьми, які піклуються про тварин.
An ophthalmologist is a physician who specializes in eye care. – Офтальмолог – це лікар, який спеціалізується на догляді за очима.
Pediatrics is the branch of medicine that involves the medical care of infants, children, and adolescents. – Педіатрія – розділ медицини, який включає в себе медичну допомогу немовлятам, дітям та підліткам.

Поділитись публікацією: