Порядок слів у розповідному реченні

Порядок слів у розповідному реченні

Характерною рисою англійської мови є твердий порядок слів у розповідних реченнях. Зазвичай розповідне речення має такий порядок слів: першим стоїть підмет, потім присудок, далі додаток (прямий або непрямий), і далі…
Види іменників в англійській мові

Види іменників в англійській мові

Іменники в англійській мові діляться на такі види: Загальні (Common nouns)Власні (Proper nouns)Злічувані (Countable nouns)Незлічувані (Uncountable nouns)Конкретні (Concrete nouns)Абстрактні (Abstract nouns)Складні (Compound nouns)Збиральні (Collective nouns) Загальні іменники Загальні іменники (Common…
Дати в англійській мові

Дати в англійській мові

Щоби вказати дату англійською мовою, слід використовувати порядкові числівники (ordinal numbers): firstsecondthirdfourthfifthsixth… Для порядкових числівників використовується абревіатура: 1st2nd3d4th5th6th… Американська англійська В американській англійській спочатку вказується місяць, потім день: [month] +…
Іменники, утворення множини яких виконується не за загальним правилом

Іменники, утворення множини яких виконується не за загальним правилом

В англійській мові існує велика кількість іменників, утворення множини яких виконується не за загальним правилом. Деякі з цих іменників мають іншомовне походження: з латини, грецької, французької чи німецької мов. Інші…
Таблиця неправильних дієслів

Таблиця неправильних дієслів

За способом утворення форм минулого часу дієслова в англійській мові діляться на дві групи: правильні та неправильні. Значна частина англійських дієслів належить до групи правильних дієслів. Минулий час правильних дієслів…
Числівники в англійській мові

Числівники в англійській мові

Кількісні числівники В англійській мові числівники, які означають кількість предметів, називаються кількісними (Cardinal Numerals). Числівники від нуля до дев'ятнадцяти: zero — нуль,one — один,two — два,three — три,four — чотири,five…
Англійська абетка

Англійська абетка

Сучасна англійська абетка походить з латинської абетки і складається з 26 літер. 20 літер означають приголосні звуки, і 6 — голосні. Найчастіше у текстах англійською мовою зустрічається літера E (частота…